Har du redan ett ID?

Logga in till Tallkronan - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Tallkronan - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs mer
TRIVSELREGLER för Brf Tallkronan. Antogs styrelsemöte 29 augusti 2016.

 

Att bo i bostadsrätt innebär att vi har stor möjlighet att påverka vår boendemiljö. För att alla som bor här ska trivas är det viktigt att vi visar hänsyn till varandra och att alla bidrar till att hålla god ordning. 

Vi ber dig därför att ägna dem en stunds eftertanke. Trivselsreglerna gäller, förutom hushållets samtliga medlemmar, också gäster och andrahandshyresgäster. De gäller också för hantverkare eller annan som utför arbete för lägenhetsinnehavarens räkning.

GEMENSAMMA YTOR

Ta väl hand om och vårda föreningens egendom. Hjälp till att bevara föreningens gemensamma ytor och undvik därför att gå och cykla över planteringar. 

Rökning är förbjuden i trapphus, utanför entréer, i garage och i föreningens gemensamma utrymmen. Tänk även på att visa hänsyn vid rökning på övriga platser. Vid rökning på balkong eller på garden, tänk på att röken lätt tar sig in i lägenheterna genom öppna fönster/dörrar samt genom ventilationskanalerna bakom elementen.

För brandsäkerhet och för att inte hindra framkomlighet vid brand och städning ska barnvagnar, cyklar, sopor och annat hållas borta från trapphus och entréer. Mattor är inte tillåtna framför den egna dörren.

 

OMBYGGNATIONER, INGLASNING, PARABOLANTENN, BALKONGLÅDOR

Alla ombyggnader och inglasning av balkonger ska anmälas till och godkännas av styrelsen innan arbetet påbörjas. Likaså får inte utomhusantenn eller parabol sättas upp utan styrelsens medgivande. Borrning i fasad eller balkonggolv eller -tak får inte ske med hänsyn till fuktinsläpp.

Balkonglådor som hängs på balkongräcket ska hängas på insidan av balkongen.

 

UTHYRNING

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du få styrelsens medgivande.

 

DÖRRAR, PORTAR OCH DEN ALLMÄNNA SÄKERHETEN

För allas säkerhet är det bra om vi alla hjälps åt att se till att dörrar och portar till trapphus och övriga allmänna utrymmen är stängda då de inte används.

 

SKADA OCH FEL
Om det i lägenheten eller i fastigheten uppstår en skada av akut art som genast måste åtgärdas kontakta JMs Kundtjänst (https://www.jm.se/kontakta-oss/Kontakt/kundtjanst/) - Klicka på ”FELANMÄLAN BOSTADSKÖPARE”. Anmälan ska även göras vid vattenläckage eller avlopp som täppts till.

Även fel i lägenheten som inte är av akut karaktär skall anmälas till JMs kundtjänst som då kontaktar dig för inplanering av service eller reparation.

 

STÖRNING

Det är inte tillåtet att borra, spika i väggarna eller utföra andra störande sysslor mellan kl. 20.00 - 07.00. Musik och TV ska alltid hållas på en ljudnivå som inte stör dina grannar. Visa särskild hänsyn mellan kl 22.00-07.00. Sätt gärna en lapp i entrén om du ska ha fest. 

Du får inte piska mattor, möbler eller dylikt på balkonger, i trappuppgångar eller i entréer. Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkong, uteplats, fönster eller på gården.

 

CYKELFÖRRÅD

De gemensamma cykelförråden är endast avsedda för cyklar som används av de boende. Inga barnvagnar ska förvaras här.

 

BARNVAGNSFÖRRÅD/RULLSTOLSFÖRRÅD

Dessa förråd är avsedda för förvaring av barnvagnar och rullstolar, inga cyklar ska förvaras här. 

 

SOPHANTERING

Paketera hushållssopor i väl försluten plastpåse innan du slänger dem i kärl avsedda för detta. Källsortering skall ske enligt anvisningar.

Nära till tippen, öppettider:

 

GRILLNING

Elektrisk grill samt gasolgrill är tillåten på balkonger och uteplatser under en försöksperiod. Grillning med kol är alltså inte tillåten.

 

HUSDJUR

Håll dina husdjur under uppsikt så att ingen störs av det. De får inte föra oljud eller vara till obehag för dina grannar. Husdjuren får inte använda sandlådor eller föreningens grönytor som toalett. Hundar ska vara kopplade inom bostadsområdet.

 

GARAGE OCH PARKERING

Garage- och parkeringsplats ska endast användas för bil/MC uppställning och får ej användas till annan förvaring. Garage- och parkeringsplatser får endast nyttjas av de som hyr platserna. Ingen parkering får ske på eventuella lediga platser. Parkering ska alltid ske på markerade platser. Uppställning av husvagnar, släpkärror, avställda fordon, fordon med körförbud, båtar, etc. är inte tillåtet.

Tallkronan
brftallkronan.se
JM - Hus att trivas i
www.jm.se